Scientech Corporation  
  English
   
 

 
 
   
新聞快報
   
辛耘新聞
活動訊息

  新聞


【經濟日報╱記者李珣瑛/即時報導】 2013.01.19 11:05 pm


設備廠辛耘19日公告,將於22日參加國泰證券舉辦的法人說明會,說明近期營運概況。


【2013/01/19 經濟日報】@ http://udn.com/
 
 
 
 
 
Copyright © 2010 Scientech All rights reserved. Site map